Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vi värnar om läsning, gemenskap och bildning.Vi ska stå i läsarnas, böckernas, författarnas, bibliotekens, bokhandlarnas, läshörnornas och bokförlagens tjänst.Vi gläds åt att samverka med människor i olika åldrar.Vi värdesätter och tar tillvara äldre personers erfarenhet, kunskap och livsvisdom.Vi värdesätter kunskap, nyfikenhet, mod och vilja att utmana sig själv som medarbetare.
Vi arbetar med personer som är snälla, kloka och ödmjuka.Vi verkar för allas rätt att bli sedda, lyssnade till och bli tagna på allvar.Vi verkar för jämlikhet oavsett ålder, nationell bakgrund och identitet, kön och sexuell läggning.En inre moralisk och medmänsklig kompass är av vikt i hur vi arbetar.Vi ser ett samhälle med mångfald och oliktänkande som en tillgång.